Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

De Nederlandse provincie Groningen bestaat grotendeels uit Friestaligen, waarbij in de meeste gebieden Nedersaksische dialecten worden gesproken. De drie historische wijken van Ommelanden zijn Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier, allemaal oorspronkelijk Friestalige regio's. De Saksische stad Gorecht en het aangrenzende Westerwolde werden in de 15e eeuw echter steeds meer bevolkt door Saksische sprekers. In sommige dorpen in het Westerkwartier wordt nog steeds Fries gesproken, waaronder De Wilp, Opende, Kornhorn en Marum. Groningen is de dunstbevolkte provincie van Nederland na Drenthe, Friesland en Ze

Link toevoegen

Link toevoegen